Proč právě Dětská skupina Cipťáček?

Postaráme se o vaše děti s láskou a porozuměním.

Naší cílem je o dítě pečovat, všestranně ho rozvíjet, nabízet pomocnou ruku.

Zde se můžete stáhnout přihlášku do naší skupiny.

                Náš tým

Je pro nás důležité, aby náš tým tvořily hlavně lidé, jež mají práci s dětmi v srdci. Není pro nás na prvním místě pedagogický titul, ale chuť a správné nasazení. Všechny máme s prací s dětmi již zkušenosti a práce je pro nás zároveň koníčkem.

Mgr. Blanka Radiměřská

"Vystudovala jsem pedagogiku pro 1. stupeň ZŠ a pracovala několik let jako učitelka na malé škole. Jsem maminkou tří báječných dětí, což považuji za nejvyšší kvalifikaci pro práci s batolaty v Cipťáčku. Zkušenosti s předškolními dětmi jsem dále sbírala také v mateřském centru Karolínka, kde jsem pomáhala s hudebním a výtvarným programem pro děti od 1 do 4 let. Nicméně mladším dětem jsem se věnovala už v době, kdy jsem sama byla ještě dítě a to především jako rádkyně skautské družiny a později i jako mladá vedoucí oddílu. Ve skautském středisku Hraničář v Trutnově působím dodnes. S dětmi mne nejvíc baví hudební a tvořivé činnosti, pobyt venku a čtení."

Marcela Stiburková 

"K dětem mám po celý svůj život velmi kladný a citlivý přístup s již mnoha zkušenostmi. Osmým rokem se s láskou starám o svého syna, který se narodil jako neslyšící a jeho 2 starší sestry. Díky zkušenostem jsem se naučila základy logopedie, dechová cvičení, artikulační hry, rytmizaci a sluchová cvičení. V praxi jsem vedla skupinku dětí a připravovala pro ně program a hry. Úspěšně jsem absolvovala profesní kvalifikaci pro práci s malými dětmi a díky tomu mohu dělat smysluplnou práci, která mě baví a naplňuje, kde jsou vidět výsledky a rozzářené dětské oči."

Naše práce

 Poskytneme dětem dostatek lásky, porozumění i pochopení. Děti mají svá přání a potřeby, které se snažíme naplňovat. Pomazlení dětí, které to často potřebují, je pro nás samozřejmostí. Naše práce s dětmi v dětské skupině neobnáší jen hlídání dětí, přebalování či krmení. Důležitou úlohu hraje také vzdělávání dětí a  osvojování nových dovedností. U takto malých dětí nemůžeme čekat, že učení se něčemu novému bude probíhat jako s dětmi staršími, dětmi v mateřské škole. Takto malé děti se nejlépe "učí" spontánní hrou. Předávání informací, poznatků a spoustu dalšího nebude probíhat výkladem. Maskotem naší skupiny je maňásek Cipťáček, který bude děti provázet všemi různými činnostmi. Právě tak, aby to pro ně bylo poutavé a záživné. Dobře víme, že člověk se nejlépe učí prožitkem, proto se snažíme o to, aby si děti mohly vše osahat, vyzkoušet, prožít.

     Čerstvý vzduch

Protože je čerstvý vzduch velmi zdravý a pohyb také, budeme větší část dopoledne trávit venku. Děti budou mít dostatek prostoru k činnostem, které budou čerpat ze své vlastní fantazie. I při pobytu venku se děti "učí" poznáním, hrou, prožitkem. Ze svých zkušeností můžeme říci, že i jen samostatný pohyb dětí venku jim hodně dává.


Projekt Cipťáček

K 1. 2. 2018 se otevírá veřejnosti dětská skupina Cipťáček CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_132/0006932, na jejíž vznik a provoz je poskytována finanční podpora EU. Projekt má za cíl podpořit rodiny s dětmi z Trutnova a blízkého okolí a pomoci jim ve sladění osobního a pracovního života. Kapacita dětské skupiny je 5 dětí a na starost je mají dva odborní pracovníci. Datum zahájení realizace projektu je 1. 5. 2017 a termín ukončení realizace projektu je 31. 01. 2020.

Nástrojem k tomu je možnost umístit své děti do dětské skupiny, která poskytuje profesionální služby v oblasti péče o dítě v předškolním věku. Děti během celého dne provází chůvy, které mají odpovídající zkušenosti a kvalifikaci. Děti vedeme především skrze prožitky a zážitky a dáváme jim možnost a prostor k tomu, aby si své dětství užily a prožily jej a zároveň se naučily věcem potřebným pro svůj rozvoj.

Služba poskytování péče o děti je provozována každý všední den od 7.30 do 14.15.