O nás

Vytváříme dětem bezpečné a podněcující prostředí pro jejich dětství.

Náš tým

Je pro nás důležité, aby náš tým tvořily hlavně lidé, jež mají práci s dětmi v srdci. Není pro nás na prvním místě pedagogický titul, ale chuť a správné nasazení. Všechny máme s prací s dětmi již zkušenosti a práce je pro nás zároveň koníčkem.

Mgr. Blanka Radiměřská
"Vystudovala jsem pedagogiku pro 1. stupeň ZŠ a pracovala několik let jako učitelka na malé škole. Jsem maminkou tří báječných dětí, což považuji za nejvyšší kvalifikaci pro práci s batolaty v Cipťáčku. Zkušenosti s předškolními dětmi jsem dále sbírala také v mateřském centru Karolínka, kde jsem pomáhala s hudebním a výtvarným programem pro děti od 1 do 4 let. Nicméně mladším dětem jsem se věnovala už v době, kdy jsem sama byla ještě dítě a to především jako rádkyně skautské družiny a později i jako mladá vedoucí oddílu. Ve skautském středisku Hraničář v Trutnově působím dodnes. S dětmi mne nejvíc baví hudební a tvořivé činnosti, pobyt venku a čtení."
 Marcela Stiburková
"K dětem mám po celý svůj život velmi kladný a citlivý přístup s již mnoha zkušenostmi. Osmým rokem se s láskou starám o svého syna, který se narodil jako neslyšící a jeho 2 starší sestry. Díky zkušenostem jsem se naučila základy logopedie, dechová cvičení, artikulační hry, rytmizaci a sluchová cvičení. V praxi jsem vedla skupinku dětí a připravovala pro ně program a hry. Úspěšně jsem absolvovala profesní kvalifikaci pro práci s malými dětmi a díky tomu mohu dělat smysluplnou práci, která mě baví a naplňuje, kde jsou vidět výsledky a rozzářené dětské oči."

Naše práce

Poskytneme dětem dostatek lásky, porozumění i pochopení. Děti mají svá přání a potřeby, které se budeme snažit naplňovat. Pomazlení dětí, které to často potřebují, je pro nás samozřejmostí. Naše práce s dětmi v dětské skupině neobnáší jen hlídání dětí, přebalování či krmení. Důležitou úlohu hraje také vzdělávání dětí a osvojování nových dovedností. U takto malých dětí nemůžeme čekat, že učení se něčemu novému bude probíhat jako s dětmi staršími, dětmi v mateřské škole. Takto malé děti se nejlépe "učí" spontánní hrou. Předávání informací, poznatků a spoustu dalšího nebude probíhat výkladem. Maskotem naší skupiny bude maňásek Cipťáček, který bude děti provázet všemi různými činnostmi. Právě tak, aby to pro ně bylo poutavé a záživné. Dobře víme, že člověk se nejlépe učí prožitkem, proto se budeme snažit o to, aby si děti mohly vše osahat, vyzkoušet, prožít.

Čerstvý vzduch

Nebudeme tomu říkat přímo sport, ale v naší skupině se snažíme o dostatečný pohyb a každodení pobyt venku, kde bude dětem dopřán volný pohyb a zároveň prostor k vlastním činnostem, jež dětem fantazie dovolí. tvoření, jaké jim jen fantazie dovolí. Na cestě je budeme provázet my, kdy i v přírodě se budeme učit poznáním, hrou, prožitkem.

Roční témata

září - Hurá nově do školky, zdravím kluky i holky
říjen - Podzim všechny barvy vzal, po krajině maloval
listopad - Zima už k nám spěchá, bílou krásu všude nechá
prosinec - Už je tu zas Vánoční čas
leden - Zima, zima tu je, snížek poletuje
únor -  Jedeme, jedeme, čímpak my se svezeme?
březen - Vítáme tě, Jaro
duben -
Jaro přišlo, pozdravilo, mláďátko se narodilo
květen - Ke zvířecím domečkům
červen - Těšíme se na léto
červenec - Co všechno už umím
srpen - Další krok, blíží se nový školní rok

Zde si můžete stáhnout dokument pdf. Plán výchovy a péče Cipťáček